A Semana Santa é a festa máis importante do calendario cristiá. Conmemora a entrada de Xesucristo en Xerusalen , a súa morte na cruz e a súa resurreción.

A Semana Santa celébrase na primavera, pero non coincide cunha data determinada do calendario, xa que ven determinada polo calendario luar. As igrexas occidental e oriental utilizan calendarios diferentes para determinar o día de Pascua (o gregoriano en occidente e o xuliano en oriente), e aínda non chegaron a ningún acordo para unificar o criterio.

En Galicia destaca a celebración da Semana Santa en Viveiro.


Aínda que comeza o Domingo de Ramos e termina o Domingo de Pascua, a Semana Santa inclúe varias celebracións:

 Venres de Dores
Sabado de Paixón
Domingo de Ramos conmemora a entrada de Xesús en Xerusalén
Luns Santo
Martes Santo
Mercores Santo
Xoves Santo,celébrase a última cea
Venres Santo,recorda a crucifixión
Sabado Santo
Domingo de Pascua,celébrase a Resurreción
Luns de Pascua
Martes de Pascua
Mércores de Pascua                                                                                                                             Andrea

Make a Free Website with Yola.