A FRANQUEIRA

O 8 de septembro, o santuario de A Franqueira acolle a celebración da natividade da Virxen. Romería que, xunto ca festividade das Pascuillas, se celebra sempre o Luns de Pascua do Espíritu Santo, consolidouse coma unha das tradicións litúrxicas de maior relevancia da Comunidade Autónoma. Esta consideración tamén foi tida en conta pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta, o declarar as duas Romerías, no ano 1999, Festas de Interese Turístico de Galiza.
Ainda cas celebracións relixiosas  desarroianse durante os días 7, 8 y 9, é o 8 de septembro o día grande no que se festexa o nacimiento da Virxen. A xornada litúrxica comeza as 7 de la mañana ca
celebración de misas cada hora ata as 12 do mediodía na que o Señor Obispo oficia a misa solemne.
Continuando unha tradición que se remonta a tempos inmemoriales, a Virxen sae do Santuario no seu carro procesional tirado por unha parella de bois.No seu  recorrido párase a presenciar as antiquísimas danzas de Stª. María de A Franqueira e, a continuación, a representación da loita entre o príncipe moroe  un devoto cristian. A
orixen desta práctica remontase a un dos milagres más coñecidos atribuidos a Virxen de A Franqueira : A liberación dun cristiano preso en Argel, o cal se encomendou a  Virxen sendo salvado misteriosamente.

                                          Iglesia da Franqueira 

                                                Virxen da Franqueira.


                                                                                                                      Andrea Pérez

Make a Free Website with Yola.